KRISTUS // CHRIST, Faith Community Church, Pátek, 07. Červen 2019

Užíváme si Jeho přítomnost, to, co nám říká a co dělá uprostřed nás. Nemůžeme se jej nabažit. Je nám blízko a vždy když přijde, věci se mění. My se měníme. Svět kolem nás se mění, když nebe sestoupí na zem. Jsme synové a dcery Krále a On je naše vášeň. Přidejte se k nám a přijeďte na konferenci s názvem KRISTUS, která se koná od 7. do 9. 6. Konference se zúčastní skupina studentů z bssm (Bethel School of Supernatural Ministry) a další hosté.
................................................................We love His presence, how He speaks to us and what He is doing among us. We can't get enough. He is so close and when He comes everything changes. We are different. The world around us is different when heaven invades the earth. We are Sons and Daughters of the King and He is our passion. Join us for the conference called CHRIST from 7-9th of June. We will host students from bssm (Bethel School of Supernatural Ministry) and other guests.

KRISTUS // CHRIST

Basic course using GIT and Jenkins

Basic course using GIT and Jenkins

Pondělí 09. Září 2019
PL/SQL for Test Automation

PL/SQL for Test Automation

Čtvrtek 28. Listopad 2019
ISTQB CT Foundation Level
Pondělí 11. Listopad 2019
ISTQB CT Foundation Level
Pondělí 09. Prosinec 2019
System Integration Testing using SoapUI
Čtvrtek 05. Prosinec 2019
Test Automation using Selenium and Java
Čtvrtek 07. Listopad 2019
ISTQB Advanced Level Test Analyst
Pondělí 25. Listopad 2019
ISTQB CT Foundation Level
Středa 04. Září 2019
ISTQB CT Foundation Level
Středa 02. Říjen 2019
Další populární akce
Získat tipy na události ve vašem okolí na základě vašeho vkusu. Získej ho teď!Ukaž mi akce okolo měNyní ne