KRISTUS // CHRIST, Faith Community Church, Pátek, 07. Červen 2019

Užíváme si Jeho přítomnost, to, co nám říká a co dělá uprostřed nás. Nemůžeme se jej nabažit. Je nám blízko a vždy když přijde, věci se mění. My se měníme. Svět kolem nás se mění, když nebe sestoupí na zem. Jsme synové a dcery Krále a On je naše vášeň. Přidejte se k nám a přijeďte na konferenci s názvem KRISTUS, která se koná od 7. do 9. 6. Konference se zúčastní skupina studentů z bssm (Bethel School of Supernatural Ministry) a další hosté.
................................................................We love His presence, how He speaks to us and what He is doing among us. We can't get enough. He is so close and when He comes everything changes. We are different. The world around us is different when heaven invades the earth. We are Sons and Daughters of the King and He is our passion. Join us for the conference called CHRIST from 7-9th of June. We will host students from bssm (Bethel School of Supernatural Ministry) and other guests.

KRISTUS // CHRIST

Test Automation using Selenium and Java

Test Automation using Selenium and Java

Čtvrtek 19. Listopad 2020
Design Knowledge
Sobota 06. Únor 2021
Training Interface Design
Středa 06. Leden 2021
Conference Ticket
Sobota 06. Březen 2021
ISTQB CT Foundation Level
Středa 11. Listopad 2020
ISTQB CT Foundation Level
Úterý 29. Září 2020
Další populární akce
Získat tipy na události ve vašem okolí na základě vašeho vkusu. Získej ho teď!Ukaž mi akce okolo měNyní ne