Kotlin Meetup #7, JetBrains, Středa, 24. Duben 2019

Máme tady už sedmý Kotlin Meetup! Středa 24. 4. a exkluzivní prostor přímo v srdci JetBrains. Venue pojme přesně 50 návštěvníků. Tak neváhej a chyť si židli.
Jaké talky máme na seznamu?
Leoš Přikryl nasdílí zkušenosti s frameworkem KotlinTest. Kotlin umožňuje psaní testů v JUnitu, ale proč byste to dělali, když můžete použít framework ušitý Kotlinu na míru. Ukážeme si, jak vám KotlinTest pomůže psát hezké a přehledné testy v idiomatickém Kotlinu.
V rámci už zaslaných Lightning talků vás čeká:
Vašek Souhrada představí Kotlin Swagger/OpenApi generátor upravený pro generování REST services (včetně DTO) pro použití Retrofitu a Room db entit. A pozor, podporujeme i Javu :)
Vojtěch Knyttl a jeho talk na téma Kotlin přeci nepatří na Backend. O tom, jak bez většího přemýšlení přepsali celý GoOut do Kotlinu.
Michal Havryluk a jeho Představení Channels. Channels umožňují přenos streamu hodnot. Jsou podmnožinou coroutines a podobně mohou zastoupit určité funkce RxJavy. Klíčovou výhodou do budoucna je použití v multiplatformních projektech. Aktuálně jsou stále v experimentálním stavu a nemají takovou paletu operátorů. To nicméně nebrání jejich případnému použití v aktuálních projektech.
Máš co říct? Přihlaš svůj lightning talk a připrav se na svých 10 minut slávy :)

English version:
The seventh Kotlin Meetup is here! Taking place on Wednesday 24 April in an exclusive space right in the very heart of JetBrains. The maximum capacity is 50 people, so do not hesitate and book yourself a chair.
What talks do we have on the list?
Leoš Přikryl will share his experience with the KotlinTest framework. Kotlin allows you to write tests in JUnit, but why would you do it when you can use the tailor-made framework instead. We will show you how KotlinTest helps you write nice and clear tests in idiomatic Kotlin.
There are also some already announced Lightning Talks:
Vašek Souhrada will present the Kotlin Swagger / OpenApi generator modified to generate REST services (including DTO) to use Retrofit and Room DB entities. And here is the catch – we also support Java :)
Vojtěch Knyttl and his talk on Kotlin does not belong to the Backend. He will speak about how they rewrote the entire GoOut to Kotlin without much thought.
Michal Havryluk and his Introduction to Channels. Channels allow streaming of values. They are a subset of coroutines and can substitute certain RxJava functions. A key future advantage is the usage in cross-platform projects. They are currently in an experimental state and do not have such an operator palette. However, this does not prevent their possible use in current projects.
Do you have anything to say? Sign in your lightning talk and get ready for your 10 minutes of fame :)

Kotlin Meetup #7

ISTQB CT Foundation Level

ISTQB CT Foundation Level

Pondělí 09. Prosinec 2019
System Integration Testing using SoapUI

System Integration Testing using SoapUI

Čtvrtek 05. Prosinec 2019
Test Automation using Selenium and Java
Čtvrtek 07. Listopad 2019
ISTQB Advanced Level Test Analyst
Pondělí 25. Listopad 2019
ISTQB CT Foundation Level
Středa 20. Listopad 2019
ISTQB CT Foundation Level
Pondělí 14. Říjen 2019
ISTQB Advanced Level Test Manager
Pondělí 02. Prosinec 2019
Interest Rate Risk Hedging Workshop
Čtvrtek 05. Prosinec 2019
Další populární akce
Získat tipy na události ve vašem okolí na základě vašeho vkusu. Získej ho teď!Ukaž mi akce okolo měNyní ne