31. Říjen 2020 - 8:00 Do 16:00
Zlín, 760 05 Zlín, Česká Republika
Czech RepublicZlin

Charakteristika dětí se spec. vzdělávacími potřebami 1.část, Zlín, 760 05 Zlín, Česká Republika, Sobota, 31. Říjen 2020

Charakteristika dítěte se SVP a podpora žáka se speciálně vzdělávacími potřebami ve školním prostředí I. -8 hodin

Cílová skupina: učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení

Cena: 1380,- Kč + DPH / osoba

Obsah: Pojem speciální vzdělávací potřeby – nejčastější druhy postižení – žáci s SPU, SPCH, ADHD a ADD, PAS, LMP, žáci se smyslovým postižením, žáci s pohybovým postižením, žáci se sociálním znevýhodněním – pojem sociální znevýhodnění

Podpůrná opatření ve školách, možnosti vzdělávání – plán pedagogické podpory – tvorba, hodnocení, úprava, IVP – tvorba, hodnocení, úprava, předmět speciálně pedagogické péče – zařazení do učebního plánu, náplň, asistent pedagoga

Metody, formy a prostředky práce s žákem s SVP Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, praktické ukázky školní práce žáků s LMP

Charakteristika dětí se spec. vzdělávacími potřebami 1.část

Další populární akce
Získat tipy na události ve vašem okolí na základě vašeho vkusu. Získej ho teď!Ukaž mi akce okolo měNyní ne